Rehberlik hizmetlerimizle öğrencilerimizin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak onların kendi potansiyellerini fark etmelerine ve bu sayede yaşam becerisi kazanmalarına olanak verilmektedir.

Öğrencilerimizin kendisini ve içinde bulunduğu durumu doğru algılayan, sorgulayan, yaşadığı topluma karşı sorumluluğunu bilen, kapasite ve yeteneklerinin farkına varan ve kendini gerçekleştirme yolunda sağlam adımlar atmaları sağlanmaktadır. Rehberlik ve psikolojik danışma basamaklarında öğrenci-veli-öğretmen işbirliğine büyük önem verilmektedir. Eğitim-öğretim sürecinin her aşamasında velilerimiz ile iletişim kurularak gerekli durumlarda bireysel görüşmeler yapılmaktadır, genel konularla ilgili periyodik aralıklarda veli seminerleri düzenlenmektedir.